Rapport: Boligtilstandsrapport™

Boligtilstandsrapport™ er den grundigste tilstandsanalysen som leveres av BMTF takstmenn. Rapporten bygger på NS 3600.
Byggmesteren tar for seg boligen utvendig og innvendig og gjennomgår mer enn 160 punkter. Den ferdige rapporten vil være på ca 20-30 sider.
Med denne rapporten går byggmesteren grundig til verks med analyse av hele boligen.

Les mer om rapporten her.