R Takst AS

ttR Takst et nyetablert takstfellesskap som ligger på Strømmen i Akershus. Takstfellesskapet ble etablert våren 2017. Takstfellesskapet tilbyr kvalitet og markedets grundigste tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler, nemlig Eierskifterapport™. De leverer så klart også flere typer rapporter.

Takstmennene i fellesskapet består utelukkende av mestere i byggfag, så det skorter ikke på kompetanse – og de er alle sertifisert gjennom Byggmestrenes Takseringsforbund.

Husk at som selger er det du som er ansvarlig for skjulte feil og mangler, og du kan bli stilt økonomisk ansvarlig inntil 5 år etter at du har solgt boligen. Takstmannen skal hjelpe deg å avdekke skulte feil og mangler før salget. Derfor er det viktig for deg å velge en byggekyndig takstmann som du vet også kan det byggfaglige, og som kan levere deg en Eierskifterapport™.

Les mer om R Takst her.