Selge bolig

Selge bolig

Selge bolig

Å selge en bolig høres nok lett ut, det er nok riktig at det kan være lett i enkelte områder og vanskeligere i andre områder. Det største problemet er ikke å selge bolig,men konfliktene som kan komme i etterkant. At 25 % av alle boligsalg havner i en rettslig tvist er skremmende. Dette er nok et sammensatt problem som ikke kan løses i løpet av noen måneder.

Krav til takstmann

Tidligere har det ikke vært krav til byggfaglig forkunnskaper for å bli takstmann. Det har heller ikke vært noen krav til noen form for rapport. Alle som kunne skrive en rapport kunne i realiteten kalle seg for takstmann.

Etter en dramatisk økning i antall konflikter har flere aktører begynt å presse frem løsninger for å redusere konfliktnivået når Ola og Kari Nordmann skal selge bolig.

Byggmestrenes Takseringsforbund har også tatt problemet på alvor. I Byggmestrenes Takseringsforbund kan ikke hvem som helst bli takstmann, selv om de kan skrive rapporter. I Byggmestrenes Takseringsforbund må man ha mesterbrev i et av byggfagene og bestått kurs i tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ved Mesterskolen for å få lov til å jobbe med taksering og tilstandsanalyse av boliger.

Selge bolig sammen med Byggmesteren

Med veletablerte byggmestere over hele landet vil du alltid kunne kontakte din lokale byggmester når du skal selge bolig. Å kontakte din lokale byggmester kan gi deg akkurat den tryggheten du behøver for å selge boligen din. Å vite at din egen lokale byggmester har sjekket din bolig kan være den avgjørende faktoren som gjør at din bolighandel blir akkurat så god som du hadde håpet på.

Byggmesteren lager en Eierskifterapport™. Dette er en enkel rapport som skal dekke mer enn 90 % av konfliktområdene. Dersom du ønsker det vil ofte Byggmesteren kunne være med på en fellesvisning når boligen er klar for salg.

De fleste boliger er gode

Husk at de fleste boliger er gode, og feil/mangler som kan føre til konflikter i ettertid har sjelden noen innvirkning på prisen

Kontakt en av byggmestrene på lista her, eller ring din lokale byggmester. La byggmesteren få gi deg gode råd allerede i forberedelsesfasen.

www.BMTF.no