Trondheim Takst

ttTrondheim Takst er et nytt takstfellesskap som ligger på Lade i Trondheim. Det skorter ikke på byggfaglig kompetanse når disse takstmennene møter det nye markedet hvor fler og fler eiendomsmeglere krever tilstandsrapport ved omsetning av bolig.

Alle takstmennene i dette takstfelleskapet er mester i et av byggfagene, og alle er sertifisert gjennom Byggmestrenes Takseringsforbund.

Takstmennene har bred erfaring og meget høy kompetanse på mur, tre, våtrom, ventilasjon, etc. Valget er ganske enkelt og tryggere blir det ikke.

Husk at som selger er det du som er ansvarlig for skjulte feil og mangler, og du kan bli stilt økonomisk ansvarlig inntil 5 år etter at du har solgt boligen. Takstmannen skal hjelpe deg å avdekke skulte feil og mangler før salget. Derfor er det viktig for deg å velge en byggekyndig takstmann som du vet også kan det byggfaglige, og som kan levere deg en Eierskifterapport™.

Les mer om Trondheim Takst her.