Eierskifterapport

EierskifterapportNår du skal selge en bolig vil Eierskifterapport være det eneste du har behov for. Dette er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.
I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den viktigste rapporten i markedet for å forebygge rettstvister.

Rapportene leveres kun av mestere tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund som har gjennomført kurs i tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ved Mesterskolen.

Enkel Eierskifterapport

At vår Eierskifterapport er enkel betyr ikke at byggmesteren tar snarveier. Tvertimot. I følge Hegnar.no er det under halvparten som leser rapporten som følger boligen. Dette har vi tatt konsekvensene av. Første side av rapporten forteller (med fargekoder) hvilken tilstand boligen er i, og siste side forteller hva som kan gjøres for å rette opp i eventuelle problemer. Les mer om Eierskifterapport™ her…