Takstmann i Bergen

Trygg bolighandel i Bergen

Takstmann i BergenBergen takst dekker ditt behov for takstmann i Bergen og alle nærliggende områder. Dersom du har behov for en takstmann i for eksempel Fana, Askøy, Sotra, Åsane, Os, Osterøy og Stord, vil det være lurt å se etter bygningskyndige takstmenn på den offisielle siden over BMTF-sertifiserte takstmenn.

Bergen Takst er et nytt takstfellesskap som ligger i vakre Bergen. I dette takstfelleskapet er det tre takstmenn med over gjennomsnittlig høy byggfaglig kompetanse, sammenlignet med andre takstmenn. Det som er spesielt med disse tre takstmennene er at de er byggmestere alle tre. Alle disse takstmennene står klar og møter det nye markedet, hvor fler og fler eiendomsmeglere krever tilstandsrapport ved omsetning av bolig.

På disse sidene kan du også finne en takstmann i Stavanger!

Alle takstmennene i dette takstfelleskapet er sertifisert gjennom Byggmestrenes Takseringsforbund.

Når du velger en takstmann fra som er sertifisert gjennom Byggmestrenes Takseringsforbund møter du en takstmann med høy kompetanse på bygg, husk at en byggmester er ekspert på alt som har med treverk å gjøre i tillegg til mur, våtrom, ventilasjon, etc. Tryggere blir du ikke.

Som selger er det du som er ansvarlig for skjulte feil og mangler, og du kan bli stilt økonomisk ansvarlig inntil 5 år etter at du har solgt boligen. Takstmannen skal hjelpe deg å avdekke skulte feil og mangler før salget. Derfor er det viktig for deg å velge en byggekyndig takstmann som du vet også kan det byggfaglige, og som kan levere deg en Eierskifterapport™.

BMTF-sertifiserte takstmenn med fellesskap – andre steder i landet.

Buskerud Takst er et takstfellesskap som består av tre byggmestere som alle er sertifisert gjennom Byggmestrenes Takseringsforbund.

Oslo Takst er et takstfellesskap i vekst. For tiden er det 10 takstmenn som alle er tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund.

Trondheim Takst er fire takstmenn med høy kompetanse innenfor alle de viktigste områdene når det gjelder bygg.

Nå er det trygt å handle bolig i Bergen, les mer om Bergen Takst her.