Takstmann Trondheim

Takstmann Trondheim

Trenger du en takstmann i Trondheim eller i hele trøndelag bør du ta en tur innom siden med kun byggekyndige takstmenn.

Det skorter ikke på byggfaglig kompetanse når disse takstmennene møter det nye markedet hvor fler og fler eiendomsmeglere krever tilstandsrapport ved omsetning av bolig. 

Takstmennene har bred erfaring og meget høy kompetanse på mur, tre, våtrom, ventilasjon, etc. Valget er ganske enkelt. Tryggere blir det ikke.

Husk at som selger er det du som er ansvarlig for skjulte feil og mangler, og du kan bli stilt økonomisk ansvarlig inntil 5 år etter at du har solgt boligen. Takstmannen skal hjelpe deg å avdekke skulte feil og mangler før salget. Derfor er det viktig for deg å velge en byggekyndig takstmann som du vet også kan det byggfaglige, og som kan levere deg en Eierskifterapport™.

Les mer om takstmenn i Trøndelag her.

Be om en ekte Eierskifterapport™

Dessverre finnes det en del dårlige kopier av BMTFs Eierskifterapport™. At man kopierer rapporten og gir den ut under nytt navn kan være positivt dersom man kvalitetssikrer takstmannen som utfører tilstandsrapporten. Dessverre skjer ikke det alltid. Ufaglærte takstmenn utfører kopier og skaper flere tvister i markedet.

Takstmann og Eierskiftrapport

En ekte Eierskifterapport™ har logoen som vist over og er utført av en takstmann fra BMTF.